ಶಿವ ಸರಣಿ

ಪುಸ್ತಕ ೧ – ಮೆಲೂಹದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪುಸ್ತಕ ೨ – ನಾಗಾ ರಹಸ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ೩- ವಾಯುಪುತ್ರರ ರಹಸ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿವ ಸರಣಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಭಾಗ್ಯ…

Continue Reading →

ರಾಜಕ್ರೀಡೆ – ಸತ್ಯ ಕಾಮ : ವಿಮರ್ಶೆ

ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ. ಅವನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಅವನ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಜೀವನ ಪಯಣದ ಕಥೆ. ಅವನ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲೇ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಸತ್ಯಕಾಮ. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿ…

Continue Reading →