ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು

ಇಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುತಿದ್ದೆ. ಟೀವಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ.…

Continue Reading →